Välkommen till oss!

Vi är vana vid att arbeta i olika miljöer och branscher.

För så väl små som stora företag. Våra tjänster bygger på att erbjuda våra kunder kvalificerade redovisningstjänster, bokslut och såväl skatte- som inkomstdeklarationer.

KÅKBRINKEN consultings verksamhet är att tillhandahålla ekonomiadministration till, i första hand, små- och medelstora ägarledda företag. I dessa företag finns det oftast ett stort behov att ha en helhetssyn på såväl företagets som ägarens ekonomi och behov.

Med ekonomiadministration menas i stort sett allt inom ekonomihantering för nämnda typer av företag. Sådana tjänster kan exempelvis vara bokföring, upprättande av bokslut, årsredovisning och deklaration samt lönehantering. Tjänsterna innefattar också rådgivning inom pensionssparande, optimering lön vs utdelning, optimala bolags- och ägarstrategier, strategi med tjänstebil och andra typiska ekonomifrågor för företagare. Vi biträder även vid bolagsöverlåtelser, rekonstruktioner, ekonomiska utredningar och värderingar. I frågor som ligger utanför vårt kärnkompetensområde samarbetar vi med de främsta inom olika områden så att våra kunder endast behöver ha oss som kontaktyta.

Det är givetvis av absoluta vikt att det finns ordning och reda i bokföringen. Det ger oss möjlighet att ha fokus på de personer som finns bakom företaget. Det ger möjligheten att regelbundet bevaka personliga och viktiga ekonomiska frågeställningar.  Därför tror vi starkt på den personliga kontakten och servicen. Vi har bl. a som målsättning att återkomma samma dag som en kund har kontaktat oss via telefon eller mail. För att än mer understryka den personliga kontakten har vi medvetet valt att inte ha en omfattande hemsida då en sådan inte gynnar den personliga kontakten.

KÅKBRINKEN consulting har bedrivit verksamhet i över 30 år i branschen och givetvis har vi ansvarsförsäkring enligt branschpraxis för kundens trygghet.

Frigör mer tid och ekonomi till annat i verksamheten.​

I takt med att ditt företag växer brukar också behovet av hjälp
och rådgivning kring och styrning av ekonomin öka.

I takt med att ditt företag växer brukar också behovet av hjälp och rådgivning kring och styrning av ekonomin öka.

Person Titel